Om oss

Ett socialt företag

I ett socialt företag är inte den ekonomiska vinsten det enda målet. Den sociala vinsten som verksamheten uppnår är lika viktig för oss.
Till oss kommer personer som av någon anledning står utanför den öppna arbetsmarknaden eller har någon form av arbetshinder.

Något för dig?

Hos Suderviljan får du som deltagare komma igång med ett arbete, känna gemenskap, delaktighet och att finna rutiner. Vi har kunskapen att leda dig till en betydelsefull vardag med arbete och utveckling som kan bli en plattform för dig att bygga vidare på.

Arbetsträning hos oss sker alltid i samarbete med Region Gotland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Är du intresserad av att arbeta vid en handelsträdgård och vara ute i friska luften och arbeta? Är detta något för dig? Kontakta då din handläggare på Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen eller Försäkringskassan.

Sicklingsvägen

Platsen där Suderviljan ligger idag har en lång historia med växthusodling. På 1930-talet startade här familjen Wetterling ett trädgårdsmästeri.

När syskonen Iris och Martin som tagit över efter föräldrarna blev äldre arrenderade de ut odlingarna och växthusen till Gotlands Kommun från början av 1980-talet.
Kommunen köpte så småningom in anläggningen och drev daglig verksamhet i lokalerna fram till att kooperativet tog över 2005.

Suderviljan bildades 2003. Under åren som följt har kooperativet utvecklats sakta men säkert och är idag en viktig del av det lokala näringslivet i Klintehamn.

Årets kooperativ

Vi blev utnämda till ”Årets kooperativ på Gotland 2012”.
Vi är mycket stolta över utmärkelsen från COOP Gotland och Coompanion Gotland och ser det som en bekräftelse på att vi verkligen har lyckats att förena socialt ansvarstagande med bärande affärsidé.

Nytt växthus

Under våren 2013 stod vårat nya växthus och nya lokaler klara. Det sammanföll med att vi firade tio år som kooperativ och blev en nystart för verksamheten.

Kooperativ

De kooperativa värderingarna bygger på demokrati, solidaritet, självhjälp, jämlikhet, rättvisa och allas lika värde.

Att vara medlem i ett kooperativ innebär att man har makt över sitt arbete och sin vardag.
Genom principen ”en medlem – en röst” är varje medarbetare delaktig i företaget med både ansvar och inflytande. Det ger medarbetare ett ansvar och en stolthet som gör att man mår bra och vill fortsätta utveckla sitt kooperativ.

Suderviljan är medlemmar i Sociala Arbetskooperativens Intresseorganisation, SKOOPI.
På hemsidorna www.skoopi.coop och www.coompanion.se kan du läsa mer om sociala arbetskooperativ och socialt företagande.